Topic outline

  • Les niveaux de français du CECRL

    A2 - Học viên có thể trao đổi các nội dung liên quan tới các mối quan hệ xã hội: các cấu trúc xưng hô hàng ngày, đón tiếp bạn bè, hỏi thăm thông tin đồng thời có khả năng trả lời lại. Học viên có khả năng thực hiện tốt một cuộc trao đổi ngắn, hỏi và trả lời các câu hỏi về nghề nghiệp, sở thích và trao đổi về điều muốn làm, đề nghị và chấp nhận lời đề nghị.